Design..Innovate..Build..
МАГИСТР ДОКТОРЫН УНШЛАГЫН ТАНХИМ, БАГШ НАРЫН УНШЛАГЫН ТАНХИМ, БҮЛГЭЭР АЖИЛЛАХ ӨРӨӨ, ХҮНДЭТГЭЛИЙН ТАНХИМ

МУИС-ЫН НОМЫН САН | 4, 5-Р ДАВХАР

Монгол Улсын Их Сургуулийн шинэ номын сангийн интерьер заслалын ажлыг гүйцэтгэсэн нь манай хамт олны хувьд ихээхэн туршлага хуримтлуулсан ажил болсон. Төслийн зураг төслийг Монголын уламжлалт хэлбэр, хийц, хээ чимэглэл оролцуулан орчин үеийн хэв шинжтэй боловсруулсан байсныг аль болох зөрүүлэхгүйгээр гүйцэтгэхийг хичээн ажиллалаа.

Захиалагч: МУИС
Ажлын төрөл: Интерьерийн гүйцэтгэл

Хамтран гүйцэтгэгч: Радиус ХХК

Гүйцэтгэлийн талбай: 3000м2

Зураг төсөл: Эс Девелопмент ХХК
Огноо: 2016-2017

YEAR

2017

LOCATION

Сүхбаатар дүүрэг

CATEGORY

ИНТЕРЬЕРИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

TYPE

НОМЫН САН

  • YEAR : 2017
  • LOCATION : Сүхбаатар дүүрэг
  • CATEGORY : ИНТЕРЬЕРИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ
  • TYPE : НОМЫН САН

МАГИСТР ДОКТОРЫН УНШЛАГЫН ТАНХИМ

БАГШ НАРЫН УНШЛАГЫН ТАНХИМ

БҮЛГЭЭР АЖИЛЛАХ ӨРӨӨ

ХУРАЛ, ХҮНДЭТГЭЛИЙН ТАНХИМ