Архитектурын компаниудын консорциумд нэгдлээ

  • Company :

“Динновэйшн” ХХК нь Барилга архитектурын зураг төслийн салбарт шинээр төрж буй, дотоодын томхон төслүүдэд өргөн хүрээгээр оролцох, гадны зах зээлд хөл тавих зорилго бүхий зураг төслийн компаниудын консорциумд нэгдлээ.

2018-01-20ны өдөр “Динновэйшн” ХХК, “И Эф Эй Би” ХХК, “Тито Архитектс” ХХК, “Анэг” ХХК -ний төлөөллүүд Консорциум байгуулан хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурсанаар энэхүү нэгдлийн үйл ажиллагаа идвэхжиж байна.