БАРИЛГЫН ИЖ БҮРЭН БОЛОН ИНТЕРЬЕР ЗАСЛАЛЫН ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ

  • Company :

Барилгын иж бүрэн төсөв боловсруулахад мэргэжлийн программыг ашиглаж мэргэшсэн зэрэгтэй төсөвчид боловсруулдаг. Энэ үйл ажиллагаа нь барилгын батлагдсан зураг төслийг үндэслэн, эсвэл зураг төслийн ажлын явцад хйигдэж болох бөгөөд захиалагч талын хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтай зарцуулах, төлөвлөх боломжыг олгоно.

Интерьер заслалын ажлын төсөв боловсруулхад мэргэжлийн программд тусгагдах боломжгүй нарийн материал, тавилга, гэрэлтүүлэг зэрэг цаг үеийн загвар дагсан шийдэлтэй нэмэлтүүд тусгагддаг тул нарийвчилсан төсөв хийгднэ.