INTERIOR DESIGN PROPOSAL

ЭРДЭНЭСТ ЭДЛЭЛИЙН ДЭЛГҮҮР

Монгол үндэсний наадгай болох алаг мэлхийн өрөлтөөс санаа авч, эрдэнэст эдлэлийн уран бүтээлчийн дэлгүүрт интерьерийн имидж бүрдүүлхээр зорьсон.

Захиалагч: Эрдэнэчулуун
Байршил: Хөх Хот
Ажлын төрөл: Интерьер, тавилгын дизайн