RESORT & SHOWROOM

ДОМОГТ РЕСОРТ

ЖАРГАЛАНТЫН АМ

ДОМОГТ РЕСОРТ

Хүчин чадал: 1500м2, 15 өрөө

ХУДүүрэг Жаргалантын амын үзэмжит байгальд контраст үүсгэн, орчин үеийн архитектурын хэв маяг бүхий Домогт ресортын эскиз зургийг боловсруулсан.

  • ОГНОО : 2020
  • БАЙРШИЛ : Хан-Уул дүүрэг
  • КАТЕГОРИ : КОНЦЕПЦ
  • ТӨРӨЛ : РЕСОРТ