АРХИТЕКТУРЫН ГЭРЭЛ ЗУРАГ

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙ

БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙ

ОГНОО

2015

БАЙРШИЛ

Чингэлтэй дүүрэг

КАТЕГОРИ

АРХИТЕКТУРЫН ГЭРЭЛ ЗУРАГ

ТӨРӨЛ

МУЗЕЙ

SHARE PROJECT
  • ОГНОО : 2015
  • БАЙРШИЛ : Чингэлтэй дүүрэг
  • КАТЕГОРИ : АРХИТЕКТУРЫН ГЭРЭЛ ЗУРАГ
  • ТӨРӨЛ : МУЗЕЙ