АРХИТЕКТУР

“СИГМА ЭС” ХХК-ны ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ОРОН СУУЦ

СИГМА ЭС ХХК-ний ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ОРОН СУУЦ

Захиалагч: "Сигма Эс" ХХК
Байршил: Дархан Уул аймаг, Дархан сум, 2-р хороолол
Хүчин чадал: 70 хүүхдийн цэцэрлэг,42 айлын сууц
Үе Шат: Иж бүрэн зураг төсөл
Огноо: 2014

Дархан сумд баригдаж буй энэхүү төсөл нь 2 блок орон сууц, нэг блок ашиглалттай дээвэр бүхий гаражын барилгаас бүрдэж, гол зам дагуух блокын 1-р давхарт нийт 70 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг, 1-4 давхруудад 42 айлын орон сууцтай төлөвлөгдсөн. Ихэвчлэн 1-3 давхар шувуу нуруутай дээвэр бүхий амины сууцны хороолол дунд баригдах барилга тул орчины барилгуудтай уялдуулах үүднээс 4-р давхрын орон сууцнуудыг дотроо шаттай 2 давхар бөгөөд Франц маягын налуу дээвэртэй төлөвлөж өгсөн.

ОГНОО

2014

БАЙРШИЛ

Дархан Уул аймаг

КАТЕГОРИ

АРХИТЕКТУР

ТӨРӨЛ

ОРОН СУУЦ

SHARE PROJECT
  • ОГНОО : 2014
  • БАЙРШИЛ : Дархан Уул аймаг
  • КАТЕГОРИ : АРХИТЕКТУР
  • ТӨРӨЛ : ОРОН СУУЦ