ЭКСТЕРЬЕР

ХАНБУМБАТ НИСЭХ БУУДАЛ

ХАНБУМБАТ НИСЭХ БУУДАЛ

Захиалагч: Оюу Толгой ХХК

Зургийн ерөнхий гүйцэтгэгч: Татах Хүч ХХК

Байршил: Өмнөговь, Шивээ овоо

Хүчин чадал: 240 хүн

 

ОГНОО

2012

БАЙРШИЛ

Өмнөговь аймаг

КАТЕГОРИ

ЭКСТЕРЬЕР

ТӨРӨЛ

НИСЭХ БУУДАЛ

SHARE PROJECT
  • ОГНОО : 2012
  • БАЙРШИЛ : Өмнөговь аймаг
  • КАТЕГОРИ : ЭКСТЕРЬЕР
  • ТӨРӨЛ : НИСЭХ БУУДАЛ

ХЭРЭГЖСЭН БАЙДАЛ