ИРГЭНИЙ БА ОЛОН НИЙТИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

  • Company :

Ди Ай Пропертийз ХХК нь БУ16-1301/14 тоот тусгай төвшөөрлийн хүрээнд Цутгамал болон угсармал төмөр бетон араг бүтээцэн болон иж бүрэн цутгамал бүтээцэн барилгын ажил 1-16 давхар /2.1.4/, Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт /2.1.1/, Барилгын засал чимэглэл, интерьерийн ажил /2.1.1”/ зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэх эрх бүхий байгууллага юм.

Барилга угсралтын ажил, интерьерийн гүйцэтгэлийн ажлыг нарийн дэс дараалал бүхий хяналтын тогтолцоонд суурилсан менежментийн дагуу, хөдөлмөр хамгааллын чанд мөрдлөгийн дор  удирдан явуулснаар аюулгүй ажиллагааны стандартыг нөхцөлдүүлсэн чанар, найдвартай байдлыг хангасан барилга байгууламжыг барьдаг.