АЖЛЫН БАЙРНЫ ХҮСЭЛТИЙГ АНКЕТ ТАТАН АВЧ INFO@DIB.MN ХАЯГТ ИРҮҮЛНЭ.

Архитектор

Барилгын зураг төсөл, интерьерийн зураг төсөл гүйцэтгэх.

Тавилгын дизайнер

Тавилгын дизайн, үйлдвэрлэлийн деталь зураг боловсруулах.

Туслах мужаан

Хавтан тавилгын үйлдвэрлэлийн туршлагатай байх, үйлдвэрлэлийн болон угсралтын явцад оролцоно.

Нярав

Үйлдвэрийн материалын зарцуулалт, ажлын байрны хяналт хийх.

Нягтлан бодогч

Нягтлан бодох бүртгэлийн ажил гйүцэтгэх, зөвлөх нягтланд туслах.

Төслийн менежер

Барилгын болон интерьерийн гйүцэтгэлийн тухайлсан төслийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх.

 

Худалдааны менежер

Тогтсон брэндийн хөгжүүлэлт, худалдааны ажлыг гүйцэтгэнэ.