"MANAGEMENT MUST MANAGE!" ~ HAROLD GENEEN

ДИ АЙ БИЗНЕС | DI BUSINESS

Төслийн Удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ нь захиалагчид болон хөрөнгө оруулагчдын хүсэлтээс хамааран тухайн төслийн анхан шатны судалгаанаас эхлэн төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай норм дүрмийн хэрэгжүүлэлт, зураг төсөл гүйцэтгүүлэх, төсөв боловсруулалт, материал сонголтын хяналт, худалдан авалт болон талбайн үйл явцад хяналт тавин ажиллаж уг төслийг амжилттайгаар дуусгахад оршино.

Төслийн удирдлагын олон улсын стандарт загвараар төслийн эхлэх, төлөвлөх, гүйцэтгэх, хянах, дуусгах үе шатуудад бичиг баримтыг бүрэн хөтөлж, захиалагчийг цогц мэдээллээр ханган ажиллаж, шаардлагатай тохиолдолд  олон улсын түнш байгууллагатай хамтран ажилладаг.EN

 

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕМЕНТ, УДИРДЛАГА

ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ

ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ

МЕНЕЖМЕНТ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН

ОНЦЛОХ ТӨСӨЛ

G-Center

Олимпийн гудамж, замын цагдаагийн уулзвар дахь Барбашова ХХК-ны 15 давхар Оффис үйлчилгээний барилгын иж бүрэн зураг төслийг гүйцэтгэн, зохиогчийн хяналт, төслийн менежментийн цогц үйлчилгээг үзүүлсэн.

Royal Mountain Hotel

Булгат Мөрөн ХХК-ны Роял Маунтэйн зочид буудлын интерьерийн иж бүрэн зураг төслийг боловсруулж, зочид буудал болон СПА центр, скрийн гольфийн интерьер заслалын ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.